Europarlamenttivaaleissa EU-kansalaiset valitsevat jäsenet Euroopan parlamenttiin viisivuotiskaudeksi. Parlamentti on ainoa EU:n toimielin, jonka jäsenet valitaan suoraan vaaleilla. Vaalit järjestetään jokaisessa jäsenmaassa maan oman vaalilainsäädännön mukaisesti.

Äänioikeutettuja ovat vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Myös ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja sekä ne Suomen kansalaiset, joilla on toisen valtion kansalaisuus (kaksoiskansalaiset).

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeusrekisterin, jossa ovat ne tiedot äänioikeutetusta, jotka ovat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää. Jokaiselle äänioikeutetulle postitetaan ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti) ennen vaalipäivää.

Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

Ulkomailla voi äänestää Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ennakkoon. Äänestää voi myös kirjeitse. Kirjeäänestys on tarkoitettu vaalien ajan ulkomailla asuville tai oleskeleville äänioikeutetuille. Kirjeäänestystä varten äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen.

Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Toisessa EU:n jäsenvaltiossa asuva äänioikeutettu Suomen kansalainen voi valita äänestääkö asuinvaltionsa vai Suomen europarlamenttivaaleissa. Suomen europarlamenttivaaleissa hän on automaattisesti äänioikeutettu mutta saadakseen äänioikeuden asuinvaltiossaan on ilmoittauduttava maan vaaliluetteloon siten kuin maan vaalilainsäädäntö edellyttää. Jos äänioikeutettu on aiemmin ilmoittautunut äänestäjäksi asuinvaltionsa vaaleissa ja aikoo nyt äänestää Suomen vaaleissa, tulee aiempi ilmoittautuminen perua.

Äänioikeutettu saa samoissa europarlamenttivaaleissa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä, koko maassa ovat samat ehdokkaat. Äänet lasketaan kuitenkin ensin vaalipiirikohtaisesti jonka jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää ne koko maan tulokseksi.

Lähteet