Eduskunta säätää lait ja päättää valtion talousarviosta. Eduskunta valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen toimintaa, hyväksyy tärkeimmät Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa Euroopan unionin asioihin.

Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi. Kansanedustajat (200) valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus.

Vaalipäivä on vaalivuonna huhtikuun kolmas sunnuntai. Äänioikeutettuja ovat vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Myös ulkomailla pysyvästi asuvat Suomen kansalaiset ovat äänioikeutettuja eduskuntavaaleissa sekä ne Suomen kansalaiset, joilla on toisen valtion kansalaisuus (kaksoiskansalaiset).

Väestörekisterikeskuksen laatimassa äänioikeusrekisterissä ovat ne tiedot äänioikeutetusta, jotka ovat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää. Jokaiselle äänioikeutetulle postitetaan ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti) ennen vaalipäivää.

Varmista siis jo hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä.

Ulkomailla voi äänestää Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa ennakkoon. Äänestää voi myös kirjeitse. Kirjeäänestys on tarkoitettu vaalien ajan ulkomailla asuville tai oleskeleville äänioikeutetuille. Kirjeäänestystä varten äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen.

Laivaäänestyksessä saa äänestää vain laivan henkilökunta.

Suomi on jaettu vaaleissa 13 vaalipiiriin. Vaalilaki säätää sen, mitkä kunnat kuuluvat mihinkin vaalipiiriin. Ulkosuomalainen on merkitty äänioikeutetuksi siihen kuntaan, joka viimeksi oli hänen kotikuntansa Suomessa (väestökirjanpitokunta). Jos hänellä ei ole ollut kotikuntaa Suomessa, väestökirjanpitokunta määräytyy äidin, isän tai puolison kotikunnan tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Eduskuntavaaleissa kukin äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta.

Kustakin vaalipiiristä valitaan kansanedustajia vaalipiirissä asuvien lukumäärä mukaan. Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan aina yksi kansanedustaja.

Eduskuntavaalit 2019

Eduskuntavaaleissa 2019 valittiin kansanedustajat vaalipiireittäin seuraavasti:

 • Helsingin vaalipiiri 22
 • Uudenmaan vaalipiiri 36
 • Varsinais-Suomen vaalipiiri 17
 • Satakunnan vaalipiiri 14
 • Hämeen vaalipiiri 14
 • Pirkanmaan vaalipiiri 19
 • Kaakkois-Suomen vaalipiiri 17
 • Savo-Karjalan vaalipiiri 15
 • Vaasan vaalipiiri 16
 • Keski-Suomen vaalipiiri 14
 • Oulun vaalipiiri 18
 • Lapin vaalipiiri 14
 • Ahvenanmaan maakunta 1

Lähteet