Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Ennakkoäänestys ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 15.-18.5. ja Suomessa keskiviikosta tiistaihin 15.-21.5. Lähde: Oikeusministeriö.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Lisäksi äänioikeutettuja ovat muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka ei ole menettänyt vaalikelpoisuuttaan kotivaltiossaan ja on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut maistraatille otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja
jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai joka on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.

Lähde: Oikeusministeriö.

Jokainen Suomen kansalainen, jolla on vaaleissa äänioikeus ja joka ei ole vajaavaltainen, on vaalikelpoinen europarlamenttivaaleissa, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia.  Lähde: Oikeusministeriö.

Europarlamenttivaaleissa Suomi on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Lähde: Oikeusministeriö.

Tiedot ehdokkaista vaalipiireittäin ja puolueittain sekä ehdokasnumerot löytyvät Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Äänestäminen ennakkoon ulkomailla

Eduskuntavaalien ulkomaan ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloaikoineen löytyvät oikeusministeriön sivuilta.

Äänestäminen Suomessa

Kyllä. Ulkomailla asuva äänioikeutettu voi äänestää ennakkoäänestysajanjaksona missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ulkomailla tai Suomessa tai vaalipäivänä Suomessa äänioikeusilmoituksessa mainitussa äänestyspaikassa tai kirjeitse. Lähde: Oikeusministeriö.

Eduskuntavaalien kotimaan ennakkoäänestyspaikat löytyvät oikeusministeriön sivuilta.

Äänestäminen kirjeitse

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat äänestää Suomen yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lähde: Oikeusministeriö.

Kirjeäänestyspaketin voit tilata täältä: https://kirjeaanestys.vaalit.fi/

Oikeusministeriön asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa: puh. +358 (0) 295 150 030 (auki arkisin klo 8–16 Suomen aikaa), tai sähköpostitse kirjeaanestys@vaalit.fi. Lähde: Oikeusministeriö.

Äänestäjä postittaa vaalikuoreen suljetun äänestyslipun ja lähetekirjeen sisältävän lähetekuoren Suomeen sen kunnan keskusvaalilautakunnalle, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen äänioikeuskunnakseen. Äänestäjän täytyy itse selvittää tämä kunta. Jos äänestäjä on saanut postissa äänioikeusilmoituksen, hän voi joko kopioida siitä oikean keskusvaalilautakunnan nimen ja osoitteen tai liittää koko ilmoituksen mukaan lähetekuoreen siten, että äänioikeusilmoituksessa oleva keskusvaalilautakunnan osoite näkyy lähetekuoren ikkunasta. Jos äänioikeusilmoitusta ei ole, äänestäjä voi tiedustella omaa kuntaansa esimerkiksi oikeusministeriön tai Väestörekisterikeskuksen palvelupuhelimista. 

Täältä löydät kaikkien keskusvaalilautakuntien osoitteet. 

Oikeusministeriön vaalipalvelunumero on +358 (0)800 9 4770 (suomeksi) ja +358 (0)800 9 4771 (på svenska). Lisäksi käytössä on WhatsApp-viestipalvelu +358 (0)50 438 8730. Palvelunumeroiden aukioloajat ovat arkisin (ma-pe) Suomen aikaa klo 8-16. Numerot ovat maksuttomia. 

Lähde: Oikeusministeriö

 

Eduskunta­vaalit

Ennakkoäänestysaika ulkomailla on 3. – 6.4.2019. Suomessa ennakkoäänestysaika on 3. – 9.4.2019. Kirjeäänten on oltava perillä omalla keskusvaalilautakunnalla Suomessa viimeistään 12.4.2019. Varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019. Lähde: Oikeusministeriö.

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Lähde: Oikeusministeriö.

Vaalikelpoinen on jokainen äänioikeutettu henkilö joka ei ole holhouksen alainen, lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia. Vaalikelpoisuus on riippumaton ehdokkaan kotikunnasta, joten ehdokas voi asettautua ehdokkaaksi missä tahansa (yhdessä) vaalipiirissä. Lähde: Oikeusministeriö.

Vaalipiiri on mainittu äänioikeusilmoituksessa. Lähde: Oikeusministeriö.

Eduskuntavaaleissa kukin äänioikeutettu voi äänestää vain oman vaalipiirinsä ehdokasta. Oma vaalipiiri määräytyy kunkin kotikunnan tai väestökirjanpitokunnan mukaan. Oma vaalipiiri on mainittu äänioikeusilmoituksessa. Lähde: Oikeusministeriö.

Tiedot ehdokkaista vaalipiireittäin ja puolueittain sekä ehdokasnumerot löytyvät Oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.