Keitä me olemme?

Ulkosuomalaiset vaaleissa -sivusto on Ulkosuomalaiset vaaleissa -tutkimuskonsortion (FinnVote) tuottama sivusto. Sivuston tarkoituksena on tarjota ulkomailla asuville suomalaisille Suomen vaaleihin liittyvää informaatiota helposti yhdestä osoitteesta.

Ulkosuomalaiset vaaleissa -tutkimuskonsortio (FinnVote) on syksyllä 2018 perustettu avoin yhteistyöverkosto, joka kokoaa ulkomailla asuvien suomalaisten poliittisesta osallistumisesta kiinnostuneet yliopistotutkijat ja käytännön toimijat. FinnVote on Helsingin yliopiston koordinoima yhteistyöverkosto. Konsortio toimii yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin, Suomen vaalitutkimuskonsortion, oikeusministeriön, Euroopan Parlamentin Suomen toimiston, Suomi-Seura ry:n ja ulkosuomalaisparlamentin kanssa.

FinnVote pyrkii palvelemaan käytännön tason päätöksentekoa tarjoamalla tutkimustietoa hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Yhteistyö akateemisen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden välillä luo yhteisluomisen ilmapiirin, mikä mahdollistaa innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen parantamaan valtioiden rajat ylittävää poliittista osallistumista ja edistämään ulkomailla asuvien kansalaisten poliittista edustuksellisuutta.

Miksi?

Ulkomailla asuu noin 250 000 suomalaista äänioikeutettua. Ulkomailla asuvia äänioikeutettuja on siis saman verran kuin suomenruotsalaisia äänioikeutettuja, noin viisi prosenttia kaikista äänioikeutetuista. Lukumäärä on verrannollinen Keski-Suomen vaalipiiriin, jossa oli vuoden 2015 eduskuntavaaleissa 217 000 äänioikeutettua. Ottaen huomioon, että Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 10 kansanedustajaa eduskuntaan, äänestäjäkunnan koko on varsin huomattava. Ulkomailla asuvista suomalaista kuitenkin vain harva, noin 10 prosenttia, äänestää Suomen vaaleissa.

Kyse ei kuitenkaan ole vain Suomen kontekstista, vaan ulkomailla asuvien kansalaisten poliittinen osallistuminen kiinnostaa enenevässä määrin myös muualla maailmassa, erityisesti Euroopassa. Useissa maissa ulkokansalaisten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia on pyritty  parantamaan esimerkiksi kirjeäänestyksen käyttöönotolla, vaalipiirijakoja muuttamalla ja kiintiöitä lisäämällä. Suomessa kirjeäänestys on mahdollista ensimmäistä kertaa vuonna 2019. Ulkomailla asuvien ja oleskelevien äänioikeutettujen on mahdollistaa äänestää kirjeitse sekä kevään 2019 eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaaleissa.

Tutustu FinnVoten toimintaan: finnvote.fi

Lisätietoa vaaleista löydät oikeusministeriön vaalit.fi sivustolta.

Co-funded by the Rights, Equality and citizenship (REC) Programme of the European Union