Val av republikens president

Finlands republikens president utses för en ämbetsperiod av sex år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare.

Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari. Den kandidat som i valet har fått mer än hälften av de avgivna rösterna blir vald till president. Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna, ordnas det en ny omgång mellan de två kandidater som fått flest röster. Valdagen i den andra omgången är den andra söndagen efter det första valet.

Vid presidentvalet är kandidaterna kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken som helst kandidat. Rösterna räknas dock i först valkretsvis och därefter räknar Helsingfors valkretsnämnd ihop rösterna som avgetts i de enskilda valkretsarna för att fastställa resultatet i hela landet.

Röstberättigad vid presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under det första valet fyller 18 år.

Befolkningsregistercentralen upprättar den 46 dagen före valdagen ett register över de röstberättigade (rösträttsregister). I registret införs om varje röstberättigad de uppgifter, som finns i befolkningsdatasystemet den 51 dagen före valdagen. Till alla dem som är upptagna i registret sänds dessutom senast den 24 dagen före valdagen en anmälan om rösträtt (ett meddelandekort).

Därför ska du i god tid kontrollera att dina adressuppgifter är rätt i befolkningsdatasystemet.

 

Källor: Justitieministeriet och Republikens presidents kansli

Utomlands kan du rösta på något av de följande sätten:

 • Rösta vid en beskickning. Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen, som har bestämts genom förordning av statsrådet.
 • Rösta per brev. Denna möjlighet är avsedd för röstberättigade som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet. Om du vill rösta per brev ska du beställa brevröstningshandlingarna till utlandet. När du har fått handlingarna ska du rösta och därefter posta din röst till Finland i det ytterkuvert som skickats till dig.
 • Rösta på fartyg. Endast fartygets personal får rösta i fartygsröstningen.

Republikens tidigare presidenter

 • Sauli Niinistö (Samlingspartiet) 2012-
 • Tarja Halonen (Socialdemokraterna) 2000-2012
 • Martti Ahtisaari (Socialdemokraterna) 1994-2000
 • Mauno Koivisto (Socialdemokraterna) 1982- 1994
 • Urho Kekkonen (Agrarförbundet/Centern i Finland) 1956-1982
 • Juho Kusti Paasikivi (Samlingspartiet) 1946-1956
 • Carl Gustaf Mannerheim (Opolitisk) 1944-1946
 • Risto Ryti (Framstegspartiet) 1940-1944
 • Kyösti Kallio (Agrarförbundet)1937-1940
 • Pehr Evind Svinhufvud (Samlingspartiet)1931-1937
 • Lauri Kristian Relander (Agrarförbundet)1925-1931
 • Kaarlo Juho Ståhlberg (Framstegspartiet)1919-1925