Vem är vi?

Finskautlandsroster.fi-sidan är producerad av konsortiet för utlandsfinländare i val (FinnVote). Avsikten med denna sida är att erbjuda information om valet till finländare bosatta utomlands (Utlandsfinländare).

FinnVote grundades hösten 2018 och samlar universitetsforskare och andra intressenter som är intresserade av utlandsfinländarnas politiska deltagande. FinnVote är ett samarbetsnätverk som koordineras av Helsingfors universitet. Konsortiet arbetar i samarbete med Migrationsinstitutet, Finland valforskningskonsortium, justitieministeriet, Europaparlamentets kontor i Finland, utlandsfinländarparlamentet och med Suomi-Seura.

FinnVote strävar efter att bidra till praktiskt beslutsfattande genom att tillhandahålla forskningsbaserad information om ett mycket aktuellt ämne. Samarbetet mellan den akademiska forskningen och relevanta samhälleliga aktörer bidrar till en anda av medskapande, vilket skapar förutsättningar för utveckling av innovativa lösningar för gränsöverskridande politiskt deltagande och för att främja politisk representation för medborgare bosatta utomlands.

Varför?

Omkring 250 000 röstberättigade finländare är bosatta utomlands. Det finns alltså lika många röstberättigade utomlands som det finns röstberättigade finlandssvenskar i Finland, ca 5 % av alla röstberättigade. Antalet röstberättigade utlandsfinländare är jämförbart med Mellersta Finlands valkrets, som vid riksdagsvalet 2015 hade 217 000 väljare och utsåg 10 ledamöter i Finlands riksdag. Men bara ett fåtal, ca 10 % av de finländarna som bor utomlands röstar i valen i Finland.

Intresset för valdeltagande bland väljare som bor utomlands är inte begränsat till Finland, utan har ökande även i resten av världen och särskilt i Europa. I flera länder har ansträngningar gjorts för att förbättra det politiska inflytandet för medborgare som är bosatta utomlands, exempelvis genom att införa brevröstning, genom att ändra valkretsar och att införa särskilda kvoter för väljare boende utomlands. I Finland är det nu för första gången möjligt att brevrösta från utlandet. De röstberättigade som bor utomlands har möjlighet att brevrösta i både riksdagsvalet och i Europaparlamentsvalet 2019.

Bekanta dig med FinnVotes verksamhet finnvote.fi

Tilläggsinformation om valet hittas på justitieministeriets hemsida.

Co-funded by the Rights, Equality and citizenship (REC) Programme of the European Union