Featured News Business

Yle: ”Många män med företag ställer upp i EU-parlamentsvalet – sådana är kandidaterna”

”Hurdana är de 269 kandidaterna i Europaparlamentsvalet? De flesta av dem är män, vanligen i arbetsför ålder och oproportionerligt många kommer från huvudstadsregionen. Det finns också betydande skillnader i hurdana kandidater de olika partierna ställer upp…”

Yle 17.05.2019

Comments are closed.