Featured Tablet

HBL: ”Var tredje EU-kandidat sitter i kommunfullmäktige: -Det behövs kommunalt kunnande också i Europaparlamentet”

”Bland EU-kandidaterna finns 15 riksdagsledamöter, 10 Europaparlamentariker och 92 kommunalpolitiker – och hela 11,5 procent har svenska som modersmål. Det framgår av Kommunförbundets sammanställning…”

Hufvudstadsbladet 15.05.2019

Comments are closed.